18 Mayıs 2013 Cumartesi

Bütün yaptıklarıma da tevbe ediyorum

Hazret-i Ömer’in “radıyallahü anh” halifeliği zamanında bir çalgıcı vardı. Düğünlerde çalgı çalar, şarkı söylerdi. Zaman geçti, yaş ilerledi, çalgıcı ihtiyarladı. Güzel sesi çirkinleşti,itibardan düştü. Artık bir şey kazanamaz duruma geldi,bir dilim ekmeğe muhtaç oldu. Birgün içi yanık şekilde Cenâb-ı Hakka niyazda bulunarak; “Yâ Rabbi, sen bana uzun bir ömür, birçok nimet verdin. Benim gibi âsi kulundan ihsanını eksik etmedin. Yetmiş yıl, çeşitli günahlar işleyerek sana isyan ettim. Ama sen birgün olsun rızkımı kesmedin. Artık kazancım yok. Şimdi sana sığındım ve senin misafirinim.” dedi,mezarlığa gitti. Orada bir hayli ağladı. Sonra da çalgısını yastık yapıp uyudu. O sırada Halife hazreti Ömer’e de “radıyallahü anh” rüyâsında bir ses; “Ey Ömer! Kulumuzu ihtiyaçtan kurtar! Mezarlıkta has bir kulumuz var. Beytülmalden 700 dinar al, götür o kulumuza ver!” Hazret-i Ömer rüyâsında duyduğu sesin heybetiyle uyandı. Hemen mezarlığın yolunu tuttu. Mezarlıkta çalgıcı ihtiyardan başka kimseyi göremedi. Kendi kendine; “İhtiyar çalgıcı nasıl olur da bana bildirilen temiz, hizmete lâyık bir kul olur?” diye düşündü. Onun yanına gitti. Öksürerek geldiğini haber verdi. İhtiyar sıçrayarak uyandı. Karşısında Emirül-müminin Ömer’i radıyallahu anh görünce şaşırdı ve korkudan titremeye başladı. Hazret-i Ömer; “Benden korkma, sana Allahü teâlâdan müjde getirdim. Selâm edip, hatırını soruyor. İhtiyaçların için bu parayı vermemi istedi. Bunları harca, bittiğinde bana gel!” dedi. İhtiyar bunları duyunca utancından ağlamaya başladı. Biraz sonra; “Rabbimle arama perde oldun!” diyerek çalgısını parçaladı. Ağlayıp sızlayarak Rabbine: “Yâ Rabbi! İsyanla geçen ömrüme acı. Ömrümü boş yere harcadım. Nefesimi şarkılar söyleyerek tükettim. Yazıklar olsun bana! Allahım! Bütün yaptıklarıma da tevbe ediyorum!” diyerek yalvardı. Sonra, “Allah” diye feryat ederek yere düşüp öldü. Hazret-i Ömer Müslümanlara haber verdi ve onlara; “İşte hakiki tevbe böyle olur. Allahu teala hepimize böyle tevbe nasip etsin!” dedi.Sonra ihtiyarın namazını kılarak defnettiler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder